Kauppasopimusta koskevat erimielisyydet

Jos kauppasopimusta koskevaa erimielisyyttä ei saada ratkaistuksi osapuoleten vläisillä neuvotteluilla, kuluttaja voi saattaa asian kuluttajariitalautakunnan (www.kuluttajariita.fi) ratkaistavaksi.

Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn kuluttajan tulee olla yhteydessä kuluttajaneuvontaan (www.kuluttajaneuvonta.fi).